Web-cover.jpg
Online forum
2021.10.19, 14:00

Мандал Эрсдэлийн Форум 2021

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР
2021.10.19, 14:00
Online forum

Энэ удаагийн форум нь КОВИД-ын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, цаашдын төлөв байдлын талаарх мэргэжлийн шинжээчдийн таамаглалыг хүргэж, бизнесүүдэд учирсан эрсдэл, бий болсон боломжуудын талаарх хэлэлцүүлэг орнүүлэх болно.

Панель I - КОВИД ба эдийн засаг

КОВИД-ын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, цаашдын үр дагавар, 2022 оны бизнес төлөвлөгөө гаргахдаа анхаарах макро эдийн засгийн дүр төрх, үүсч болзошгүй эрсдэлүүд болон боломжуудыг мэргэжлийн шинжээчид хэрхэн таамаглаж байгааг хүргэнэ.

 

Панель II - КОВИД ба бизнес

КОВИД-ын нөлөөгөөр бизнесүүдэд учирсан эрсдэл, бий болсон боломжууд болон төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны талаар форумын энэ хэсэгт хэлэлцэх болно.

 

Форумын тухай

“Мандал Даатгал” ХК-ийн 2010 оноос хойш зохион байгуулж буй “Мандал Эрсдэлийн Форум” арга хэмжээ нь Монгол улсын хэмжээнд бодитоор оршиж буй эрсдэлүүдийг судалж шинжлэн илрүүлэх, тэдгээрийг удирдах арга замуудыг мэргэжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор хэлэлцэж боловсруулах, улмаар гарсан үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх замаар нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын боловсролыг хөгжүүлэх зорилготой хамгийн том арга хэмжээ билээ.

Түүнчлэн, бизнес эрхлэгчдийн санааг чилээж буй ирэх оны макро эдийн засгийн төлөв байдал, зах зээлийн эрсдэлийн асуудлуудад мэргэжлийн хүмүүсийн гаргасан тооцоо, таамаг гэх зэрэг ул суурьтай мэдээ мэдээллүүд тус форумын үеэр танилцуулагддаг онцлогтой.

Уг форумд жил бүр бизнесийн салбарын томоохон компаниудын шийдвэр гаргах түвшний 250-300 гаруй албан тушаалтнууд хүрэлцэн ирж оролцдог нь тус форумын цаг үеэ олсон чухал сэдвүүдийг хөндөж чаддагийн нэг илрэл юм.

 

12 жилийн хугацаанд

3200

80

11

120

Оролцогчид
Илтгэл
Эрсдэлийн тайлан
Панелист
 

Панелистуудтай танилц

Энэ жилийн форумын илтгэгчид болон панелистууд
EXA-2623.jpg
 

Нийтлэлүүд

 

Форумд бүртгүүлэх

Форумтай холбоотой мэдээлэл авахыг хүсвэл бүртгүүлнэ үү

Мэдээлэл авахаар бүртгүүлсэнд баярлалаа!

Арга хэмжээнд бүртгүүлэх
black-logo.png